Nyheter

Mange frivillige stiller opp

Årets Galleria nærmer seg med stormskritt. Innholdet er på det nærmeste klart, og da er det klart for å skolere en rekke frivillige.

Rundt bordet: Nina Wika, Lena Sørum, Bjørn Digermul, Liv Anne Eriksen, Annika Honggard, Silje Bergsnev, Marit Sivertsen, Stig Ove Sivertsen, Thomas Eidsaune og Sten Magne Hansen (med ryggen til). (Foto: Are Andersen)

I år arrangeres Galleria sammen med Toppenkurset og Byfestveko under paraplyen Festspillene Helgeland. Utallige dugnadstimer må fylles for å gjennomføre et så stort ikke-kommersielt arrangement. Galleria har gjennom mange år skolert en habil dugnadsgjeng, men daglig leder Annika Honggard vil veldig gjerne ha flere inn i stallen sin.

- Vi trenger frivillige til å bemanne festivalkontoret, servere kaffe og kaker til utstillerne, bake kaker,pynte litt, åpne utstillingslokalene og stenge om kveldene, osv, osv. Det er med andre ord enkle oppgaver som alle kan utføre. Uansett vil alle frivillige få tilbud om et kort vertskapskurs før festivalen. Målet er å ha mange frivillige, slik at hver enkelt ikke får for mange og lange vakter, sier Annika.

- Som ikke-kommersiell festival kan vi ikke lokke med betaling, men vi kan tilby billetter til byfesten. De fleste frivillige synes uansett at den beste ”betalingen” er det sosiale fellesskapet med dugnadsarbeid, sier Annika, som gjerne tar imot påmelding fra flere.

Annika Honggard (t.v.) og Silje Bergsnev håper enda flere har lyst til å bli med i frivilligkorpset under årets Galleria. (Foto: Anne-Kristine Bastholm)

Denne uka inviterte Annika til infomøte sammen med styreleder Silje Bergsnev. De orienterte både om Galleria-programmet og samarbeidet med Toppen-kurset og Byfesten. som i sum vil gi Mosjøen et usedvanlig interessant og variert Festspill fra 29. juni til 6. juli. For mange vil nok besøket av Dronning Sonja være et høydepunkt.


Siste innlegg

Petter Dass gt 1

8656 Mosjøen

Du finner oss på VÆXT Mosjøen

logo_vext2.png

© 2021 Galleria Kunstfestival.