Nyheter

Samarbeid kan skape festspill

Alle de store sommerfestivalene i Mosjøen vil tjene på samarbeid, og det vil også byen gjøre, mener ordfører Jann-Arne Løvdahl.

Foto: Torild Wika

Han er glad for at Byfesten, Toppenkurset og Galleria nå satser på et felles program for 2019, og han er ikke redd for å bruke store ord.

Positiv

Jann-Arne Løvdahl stiller seg veldig positiv til samarbeidet. Han tror dette kan bli både stort og bra.

–Jeg tok opp denne tråden under åpningen av Galleria 2018. For å prøve å få frem en tanke om å gjøre dette større. Jeg tror det blir vanskelig å vokse så mye mer for hver enkelt arrangør, men til sammen tror jeg dette kan bli stort. Jeg har veldig tro på å prøve dette ut.

Aktivitet er bra

For Mosjøen er turisme en viktig næringskilde. Derfor er festivaler og arrangementer veldig verdifulle. Løvdahl mener at aktivitet er viktig, og at aktivitet avler ny aktivitet.

–Det er nødvendig for byen. Galleria, Toppenkurset og Byfesten er store arrangementer hver for seg, men sammen kan de vokse seg enda større, mener Løvdahl.

Løvdahl sier at folk er glade i Toppenkurset, der det deltar unge musikere fra mange land.

–Byfesten tiltrekker folk, det er en grunn til at vi blir 4000 mennesker i Sjøgata på en lørdags kveld. Jeg var med når de åpnet den første Galleria i Mosjøen, det har også utviklet seg stort. Det er viktige arrangement for oss vefsninger, og for de som besøker oss. Dette er fine sommeraktiviteter, sier Løvdahl.

Festspill

Noen mener at «festspill» kan være et ganske stort ord å bruke og at det kanskje kan være vanskelig å sammenligne sommerfestivalene i Mosjøen med festspillene i Bergen og Harstad?

–Jeg ser og hører den klangen og diskusjonen som kan oppstå. Noen tenker på Harstad og Bergen, og at det må være stort for å få det til å hete «festspill». Noen ganger er det lov å tenke store tanker, og da kan det hende vi kan ha ett «festspill» på Helgeland.

–Jeg er ikke redd for slike store ord, sier Løvdahl

Støtte

For at dette samarbeidet skal funke vil det være behov for hjelp til finansieringen. Løvdahl mener det er viktig at kommunen er med på å bidra. Ordfører Jann-Arne Løvdahl har tidligere uttalt i Helgelendingen at Vefsn kommune alltid ønsker å støtte arrangement som fremmer Mosjøen.

–Det er viktig at vi får lagt til så mye ressurser slik at vi kan ha noen som jobber med dette. Helst på heltid. Det er en så stor jobb at vi er nødt til å ha en person eller flere som jobber sammen med å organisere dette. Den største utfordringen er å få dette til sammen. Det å finansiere et system slik at noen kan jobbe med dette. Dette er en diskusjon som må tas opp i kommunen og blant kulturarbeiderne, for å se på hva kommunen kan bidra med. Jeg tror det er litt av nøkkelen til en god løsning, det at vi har ressurser som jobber med koordinering, forklarer Løvdahl, som håper at det blir mulighet for at kommunen kan bidra med noe.

–Vi må nok være ett spleiselag og kommunen må være en del av laget. Arrangementene har levd hver for seg i en del år. Kan de leve sammen på en bedre måte, så kan det bli et veldig fint ekteskap, avslutter Løvdahl.


Siste innlegg

Petter Dass gt 1

8656 Mosjøen

Du finner oss på VÆXT Mosjøen

logo_vext2.png

© 2021 Galleria Kunstfestival.