Nyheter

Gullalder og milliardinvesteringer

Det kan bli hyggelige år framover i Vefsn-regionen der igangsatte, vedtatte og planlagte investeringer kommer opp i flere titalls milliarder kroner.

Ordstyrer Anne Severinsen presenterte et knippe sukesshistorier sammen med dette panelet på Kulturverkstedet tirsdag. Fra venstre Annika Honggard, Rikke Lund, Trond Are Rasmussen, Erik Wangsvik, Odin Rørvik, Tobias Siversten, Snorre Lund og Liv-Janne Brattbakk. (Foto: Asbjørg Sande)

Næringskonsulent Snorre Lund fra Mosjøen og omegn næringsselskap AS dro en skikkelig pusteøvelse da han gjennomgikk større og mindre utviklings- og utbyggingsprosjekter som er på gang eller på planleggingsstadiet i regionen, og først og fremst i Vefsn, de kommende åra. Noen er vesentlig større enn de andre, og noen er nok noe mer usikre enn de andre, men selve gjennomgangen ga tilhørerne på Kulturverkstedet tirsdag en løftet stemning, for så si det forsiktig. Lund var en av åtte i panelet som var invitert av Helgeland Sparebank til Kunstpausen, et arrangement som ble gjennomført også i fjor med suksess, så mye at det ikke var tvil omat det skulle gjentas også i årets Galleria.

Gullalder

Banken spanderte Kulturverkstedets gode lapskaus og kaffe på tilhørerne, mange fastboende og også noen tilreisende, mellom 60 og 70 i tallet. I tillegg til alt som skal skje innen næringslivet, fikk de også del i suksesshistorier fra kultur- og opplevelsesfronten. Bare i de igangsatte og til dels snart ferdige prosjektene er det investert 8 milliarder kroner – som for eksempel E6 Helgeland Sør, forretninger på veveritomta, ny kommunal barnehage, nytt sentralkjøkken, fjøs til Mosjøen videregående i Marka, utvikling av Drevja-leira, en hel masse nye boliger og vei, vann og kloakk som naturlig følger av alt det andre. Og så er det Øyfjellet vindpark, ny videregående skole, kvartal 20, en trafostasjon i Marka og flytting av ferjeleie som betyr 5 milliarder til, før en i det hele tatt nevner alt det andre som ennå står på kanskje-lista.

- Vi har lav ledighet og er avhengig av en massiv tilflytting for å gjennomføre alt dette, sa Lund, som karakteriserte tida nå som en gullalder for Vefsn.

Suksesshistorier

Anne Severinsen ledet som vanlig panelet sikkert og greit gjennom seansen. Til forskjell fra mange andre lignende settinger var det imidlertid ikke politikere, men gründere og andre gjennomførere som svarte på spørsmålene hennes. De hadde ingen grunn til å vri seg unna noe som helst, alle hadde suksesshistorier å fortelle. Styreleder Annika Honggard og daglig leder Rikke Lund fra Galleria Kunstfestival startet med å fortelle om utfordringene med å få oversikt over alle trådene som til sammen skaper festivalen – de tusen detaljers tyranni, som ordstyreren karakteriserte det. Så fortsatte det med Trond Are Rasmussen fra Helgeland Event som har en drøm om at det skal bli så mange aktiviteter i byen at serveringsstedene finner det lønnsomt å utvide åpningstidene både på hverdager og i helgene. Den andre drømmen er å få mange flere flytebrygger så alle cabincruiserne fra kysten får plass når de kommer til byen. Under høstensTiendebytte, som Helgeland Event har ansvaret for, blir det forresten tømmerfløtning på Vefsna, fortalte Rasmussen.

Eventyr

Erik Wangsvik, som representerte Fru Haugans Hotel, fortalte at hotellet har nesten har doblet omsetningen på tre år, etter de store utbyggingsprosjektene. Hotellet er også involvert på eiersida i det han kalte eventyret – alt det som skjer i og med Øyfjellet.

Odin Rørvik er fjerde generasjon gullsmed i det tradisjonsrike Gullsmed Rørvik AS, en liten, men lønnsom forretning som også har eget produksjonsverksted. Ikke mange andre gullsmedforretninger har det i Norge i dag. - Ja, vi er flinke, svarte han på direkte spørsmål fra ordstyreren. - Vi er solide og helt i norgestoppen når det gjelder lønnsomhet i bransjen.

Mest kjent er bedriften for sølvet til Nordlandsbunaden. Dessuten produserer de fiskeutstyr – en skikkelig sølvsluk i 28 forskjellige modeller.

Total trafikkhjelp Mosjøen fikk næringsforenings nye hederssymbol Gullegget tidligere i år. Tobias Sivertsen kunne fortelle om en eventyrlig utvikling med ti nye medarbeidere hvert år de siste fem åra. Nå er det 55 ansatte som driver med det meste innen trafikksikring for å ta vare på alle dem som jobber langs veiene. Samtidig utvikler de nye forretningskonsepter og er blant de fem beste som driver med droner i Norge. Nylig har de gjennomført inspeksjon på oljeinstallasjonen Skarv. Over sommeren skal de vokse til 80 ansatte, fortsatt med base i Mosjøen, fra nylig kjøpte lokaler på Øya.

Ellen Schjølberg, daglig leder for Grane næringsutvikling AS var ikke i panelet, men benyttet anledningen til å fortelle om det som skjer med opplevelsesaktiviteter spesielt i Vefsna, og Liv Janne Brattbakk fra Ner-Drevjo revylag fikk avslutte hele seansen med et blikk bak og rundt det årvisse arrangementet i det lille huset i Holandsvika som samler fire fulle hus hvert år.


Siste innlegg

Petter Dass gt 1

8656 Mosjøen

Du finner oss på VÆXT Mosjøen

logo_vext2.png

© 2021 Galleria Kunstfestival.