Nyheter

- Galleria bidrar til vekst

Helgeland sparebank bidrar med 200.000 kroner, nesten halve budsjettet til Galleria kunstfestival.

Galleria kunstfestival treffer Helgeland Sparebanks visjon om drivkraft for vekst, mener banksjef Dag Hugo Heimstad. Derfor sponser banken festivalen med 200.000 kroner.

- Vi er lokalbanken på Helgeland, og vår visjon er drivkraft for vekst. Galleria er den eneste større kunstfestivalen i regionen. Som Helgelands-arrangement treffer festivalen visjonen og passer perfekt i vår tenking, sier Heimstad.

Helgeland Sparebank var med som sponsor da Stig Ove Sivertsen dro i gang Galleria, men har vært ute noen år mens Sparebank1 NordNorge var hovedsponsor. Nå er Helgelands-banken tilbake med 200.000 kroner i form av utviklingsmidler og annen støtte.

Favner bredt

- Kunstfestivalen favner bredt og bidrar positivt til kultur og næringsliv på Helgeland, og for oss betyr den at mange biter faller på plass. Ikke minst er størstedelen av jobben med festivalen basert på frivillig innsats på dugnad og det er viktig for oss, sier Heimstad.

- Det er mange musikkfestivaler i regionen, men bare Galleria viser fram kunst, sier han.

- Hvor viktig var det for Helgeland Sparebank å få tilbake Galleria som sponsorobjekt?

- Først og fremst er det viktig for Galleria at festivalen har en samarbeidspartner. Vi får ikke mange nye kunder ved å være sponsor for kunstfestivalen, men for omdømmet vårt er det viktig, sier Heimstad.

Bygge videre

- Samarbeidet gjør at Galleria har en stor mulighet til å bygge seg opp videre. Vi synes det er svært spennende at festivalen nå har to kompetente unge damer i ledelsen, sier han.

Helgeland Sparebank bidrar også med en kunstutstilling under festivalen. Banken har flere bilder av Hans Nordeng hengende rundt om på veggene i bankens lokaler, og låner dem ut til Nordeng-utstillingen under Galleria.

- Det er sjelden vi stiller ut kunsten vi har kjøpt opp gjennom de 155 årene banken har eksistert. Derfor er det artig å kunne bidra nå, sier Heimstad.

- Betyr alt

- Støtten fra Helgeland Sparebank og de andre sponsorene våre betyr alt, vi hadde ikke greid oss uten, sier styreleder Annika Honggard i Galleria kunstfestival.

Fru Haugans hotel, Kulturverkstedet, Helgeland museum og andre leier blant annet ut lokaler gratis til kunstfestivalen.

- Hvis vi hadde vært nødt til å betale leie for alle lokalene, ville det aldri gått rundt, sier Honggard.

All støtten gjør at Galleria har et utgiftsbudsjett på rundt 500.000 kroner. Hovedinntekten er de 28 kunstnerne som deltar. De betaler 2.800 kroner hver for å stille ut sin kunst.

- Vi har ikke noe mål om å gå med stort overskudd, målet er å ha et fyldig program og økonomi som gjør at det går rundt. Utviklingsmidlene fra Helgeland Sparebank har vi blant annet planlagt å bruke på en konferanse i Mosjøen. Vi har tenkt å invitere festivalen Barentsspetakkel i Kirkenes hit for å fortelle hva de gjør. De får 10 millioner kroner i tilskudd til sin festival, sier Honggard.

- Vi har blant annet lyst til at Galleria skal ha kunstrelaterte arrangement hele året, sier hun

Tekst og foto: Nils Inge Lorentsen


Siste innlegg

Petter Dass gt 1

8656 Mosjøen

Du finner oss på VÆXT Mosjøen

logo_vext2.png

© 2021 Galleria Kunstfestival.