Nyheter

Galleria utvider i bredde og høyde

Heretter skal fastboende og tilreisende bli kjent med Galleria som en kunstfestival med stort mangfold.

Annika Honggard (foran) og Rikke Anett Lund håper på ny giv og at mange kommer til Mosjøen under Galleria Kunstfestival. De håper på at Kulturverkstedet skal gi plass til ei samling Hans Nordengs malerier.

Galleria skal ikke bare være landets lengste kunstutstilling i Sjøgata. Nei, fra og med i sommer blir det mer snakk om Galleria kunstfestival med ulike former for kunstuttrykk. - Galleria blir bredere og høyere. Vi vil ta større deler av byen i bruk og vise kunstformer som appellerer til alle grupper mennesker. Målet er også at flere unge finner noe som interesserer og trekker til festivalen, forteller daglig leder for Galleria 2018, Rikke Anett Lund.

Entusiastisk

Styreleder i Galleria AS, Annika Honggard følger opp med å si at det er mye på gang når det gjelder planlegging og at mange grupper frivillige er med på ulike måter.

- Dette er spennende og vi ser at det er mange muligheter for å utvikle festivalen til noe enda større enn det den har vært tidligere, sier Annika. De to unge kvinnene er full av entusiasme og understreker at de bygger videre på alt arbeidet som er lagt ned i årene som har gått. De mener det er viktig å ta med seg alt det positive som Galleria har vært for byen og distriktet, men samtidig åpne for nye innspill.

Nye kunstformer

Rikke og Annika forteller at festivalen har et eget Kunstnerisk råd som de samarbeider med for å sikre ei god blanding av profesjonelle kunstnere og amatører. Arbeidet med å booke flere kunstnere er i gang og tidlig ble det satt frist til 1. mai for de som ville være med i utstillingskatalogen. Mange var tidlig ut for å si at de ville være med og mange har vært her før. I tillegg kommer nye. Nytt i år er presentasjon av nye kunstformer. Det kommer ei profesjonell dansegruppe som opptrer på utradisjonelle scener, gjerne utendørs. Det blir også små intimkonserter med musikere og sangere. En av musikerne som er klare, er Inge Bremnes. Avdøde Hans Nordeng blir også representert på årets med egen maleriutstilling. Målet er også få besøk av utstillere som viser skulpturer.

Kunst høyt og lavt

- Vi tenker allerede framover og ser på muligheter for å få hit noen som driver med "street art". Tenk om vi kunne få et stort kunstverk på en eller flere av veggene til Alcoa. Det hadde vært topp, mener Rikke.

Hun og Annika er glad for den positive innstillingen som vefsningene har til Galleria og de ser fram til en festival med flere nye innslag. Festivalen blir bredere rent fysisk ved å ta flere av bygatene i bruk og kanskje høyere ved å ta fjellet i bruk. Hvem vet? Mye er klart, men fortsatt kommer det nye overraskelser. - Øverst i fjellet har vi jo kunst allerede. Hanen ble malt første gang på 50-tallet av Lasse Mikaelsen og Gunnar Høyberg, sier Stig Ove Sivertsen.

Han peker opp i fjellet når vi kommer forbi. Sivertsen var med å starte Galleria og et par år administrerte han og kona Marit det meste av arrangementene. Han har gitt fra seg alle rettighetene til Galleria, som nå er et AS. Han er fornøyd med at noen har tatt over og at festivalen drives videre med en skikkelig organisering i bunn. Som medlem i kunstnerisk råd er han likevel sterkt engasjert, også i år.

Tekst og foto: Anne-Kristine Bastholm

Stig Ove Sivertsen flagger for Bysprinten, men ser gjerne at forretninger og privathus blir pyntet med flagg under Galleria.


Siste innlegg

Petter Dass gt 1

8656 Mosjøen

Du finner oss på VÆXT Mosjøen

logo_vext2.png

© 2021 Galleria Kunstfestival.