PERPENDIKULØR - SE HVA DU TROR DU HØRER

En kunstnerisk samtale mellom lyd og bilde. Produsent/musiker/komponist Fred Endresen og billedkunstner Stig-Ove Sivertsen tar publikum med på en reise i tid og rom.

Maleriutstilling til komponert musikk i de tidligere lokalene til Øyen trevarefabrikk i Mosjøen, hvor det siden midt på 50-tallet til 2014 har vært produsert tredører og -vinduer (i vinkel).


Billedkunstner Stig-Ove Sivertsen (S.O.Sivertsen) leier atelier/verksted i deler av tidligere Øyen trevarefabrikk som eies av Studio Nord v/Fred Endresen.

Resten av den tidligere fabrikken skal i forbindele med Galleria kunstfestival gjøres om til et spektakulært utstillings-/formidlingslokale hvor maskiner og utstyr bli en vesentlig del.

Selve fabrikken står fullstendig urørt med utstyr slik den ble forlatt da produksjonen ble lagt ned i 2014. Gamle, men fullt operative og funksjonelle maskiner og utstyr vitner om lang en tradisjonsrik produksjon og solid håndverk.

Sjelen sitter fortsatt i veggene og tidligere industriproduksjon gjør at Sivertsens atelier ser ut til å ha vært der bestandig – dette til stor inspirasjon i det kunstneriske arbeidet.

 

Med dette bakteppet og i dette miljøet ønsker Endresen og Sivertsen å lage en utstilling som tar publikum på en reise i tid og rom i en dialog mellom det musikalske og visuelle. Maskiner og utstyr vil får en sentral plass i utstillingen, både scene- og lydmessig.

Fabrikkutstyr og -lokale blir en del av produksjonen og lyssettes og iscenesettes med avdempet og tilpasset lysdesign. I tillegg til dette vil elementer (vinkler) i tre, produsert i fabrikken, plasseres i på maskinene. Sammen med maleriene og symbolikk skal dette være en del av den visuelle totalopplevelsen. Hele den tidligere fabrikken blir et scenisk område hvor også publikum beveger seg.

I tillegg til belysning av maskiner og utstyr vil punktbelysning av maleriene være viktig. Det vil derfor legges stor vekt på galleribelysning med riktig lystemperatur for at utstillingsopplevelsen skal bli optimal.