Foredrag

Søndag 8/7

Sted og tid :

kl.18, Vefsn bibliotek

Foredrag med  Jonny Andvik

Tittel:  "MALERI  - ET SPRAKUTEN ORD" 

Jonny Andvik snakker om liv og maleri. Hva det vil si å være maler og hvordan han fremstiller sitt språk. I foredraget vil vi få innsikt i Jonny Andviks maleteknikker og se mange av hans bilder i detaljer og hele format.

Jonny Andviks filosofi er at motivkretsen er lokal og språket universelt - med det mener han at subjekt for bildene like gjerne kan være fra det området du kjenner best, der du har røtter. Røttene gir livskraft til stammen og greinene, og i bladverket kommer skjønnheten til syne – lik maleriet; lag på lag til sluttnivået skinner av uttrykksfullhet.

Onsdag 11/7

Foredrag med  Marte Henriksen

Tittel:  HVA ER KREATIVITET ?

Forskningsperspektiv på kreativitet og flowkonseptet 

Sted og tid :

kl.19, Jacobsenbrygga (Sjøgata 31b)

Torsdag 12/7

Sted og tid :

kl.19, Jacobsenbrygga (Sjøgata 31b)

Foredrag  av kunsthistoriker Jan Kokkin

 

Gerhard Munthe og Thorolf Holmboe – konkurrenter i dekorativ kunst

Gerhard Munthe (1849-1929) og Thorolf Holmboe (1866-1935) sto på hver sin side i kampen om hegemoniet innenfor den dekorative kunsten i Norge på slutten av 1800-tallet. Mens Munthe hevdet den norsk-nasjonale linjen med vekt på innflytelsen fra gammel norsk folkekunst var Holmboe mer internasjonal i sin tilnærming til den europeiske art nouveau-kunsten med de svungne linjene. Munthes gjenoppliving av den gamle norske vevtradisjonen kom til å få ringvirkninger for den dekorative kunsten i Europa, og hans illustrasjoner til Snorres norske kongesagaer påvirket en rekke europeiske kunstnere, blant dem modernisten Vasilij Kandinskij. Holmboe gjorde sin viktigste kunstneriske innsats innenfor bokillustrasjoner, bokbind og plakatkunst. Mest norsk var han nok i sin naturalistiske design for porselensarbeider utført av Porsgrund Porselænsfabrik.